TIETOSUOJA- JA EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

YKSITYISYYTESI JA UUSI HENKILÖTIETOJEN TIETOSUOJAA KOSKEVA ASETUS (GDPR)

Kaikkien asiakkaiden, kuluttajien ja verkonkäyttäjien yksityisyys on tärkeää meille INR Nordic AB:ssä. Siksi olemme päivittäneet ohjeemme parantaaksemme kokemustasi vieraillessasi sivustolla www.inr.fi sekä tiedottaaksemme sinulle siitä, mitä säännöksiä INR Nordic AB noudattaa. Voit luottaa siihen, että yksityisyyttäsi kunnioitetaan ja että henkilötietojasi käsitellään asianmukaisesti. Kaikki henkilötietojen käsittely uuden henkilötietojen tietosuojaa koskevan GDPR-asetuksen mukaisesti on voimassa 25.5.2018 alkaen.

MITÄ HENKILÖTIEDOT OVAT JA MITÄ HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELEMINEN ON

Henkilötiedot ovat tietoja, jotka voidaan yhdistää suoraan tai välillisesti elävään luonnolliseen henkilöön yhdessä muiden tietojen kanssa. Tämä merkitsee, että esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, valokuva, IP-osoite ja muut yhteystiedot voivat olla henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittely on kaikkea sitä, mitä henkilötiedoille tehdään riippumatta siitä, tapahtuuko se automaattisesti vai ei. Esimerkkejä käsittelystä ovat kerääminen, rekisteröinti, jäsentäminen, säilyttäminen, työstäminen, muuttaminen ja poistaminen.

INR:N ASIAKKAIDEN JA KULUTTAJIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Voit luovuttaa henkilötietosi luottavaisin mielin INR:lle. Meillä on järjestelmällinen suojaus, jolla varmistamme, ettei henkilötietoja joudu asiattomien käsiin. Kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu voimassa olevien määräysten ja lainsäädännön mukaan.

TIEDOT YKSITYISHENKILÖISTÄ JA TARKOITUKSISTA

Tuoteluettelon tilaavista yksityishenkilöistä rekisteröidään nimi, osoite ja sähköpostiosoite. Tiedot poistetaan heti kun luettelo on lähetetty. Antamalla aktiivisen suostumuksesi tietojen säilyttämiseen hyväksyt myös, että INR Iconic Nordic Rooms voi käyttää niitä muuhun viestintäänsä, esim. sähköpostitse lähetettäviin inspiraatiokirjeisiin. Tietojasi säilytetään niin kauan kuin olet valinnut uutiskirjeiden vastaanottamisen. Voit lopettaa vastaanottamisen milloin tahansa.

TIEDOT YRITYKSISTÄ JA TARKOITUKSISTA

Elinkeinonharjoittajista rekisteröidään mm. yhteisötunnus, nimi, osoite ja sähköpostiosoite. Sen lisäksi rekisteröidään yrityksen yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot. Niitä käytetään tilaamiesi tuotteiden/palvelujen luovuttamiseen, hallinnointiin ja viestintään sekä tiedottamiseen siitä, mitä INR:ssä tapahtuu. Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin niitä tarvitaan käynnissä olevien asiakasyhteyksien ylläpitämiseksi. Henkilötietoja voidaan aktiivisen suostumuksen perusteella käyttää muuhun INR:n viestintään.

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KANAVAT

INR ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille enempää kuin on tarpeen tilausten, toimitusten, laskutuksen tai takuutoimien hoitamiseksi.


Evästeet


IMMATERIAALIOIKEUDET

Tällä verkkosivustolla olevat artikkelit, piirrokset, kuvat ja muu materiaali tavaramerkkeineen ovat INR Nordic AB:lle kuuluvien immateriaalioikeuksien piirissä. INR Nordic AB pidättää itsellään siten oikeuden kaikkiin niihin kuuluviin oikeuksiin. Sivuston tietyt osat voivat sisältää kuvia tai tekstiä, jonka oikeudet kuuluvat niiden tekijöille tai toimijoille. Piirroksia, tuotemerkkejä jne. ei saa käyttää ilman INR Nordic AB:n tai oikeuksien haltijan lupaa.